tết

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về tết

Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết - Phim Cổ Tích Việt Nam [HD]

14:27 03/02/2019

Cây nêu được dựng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo quân về trời, với quan niệm rằng từ ngày 23 cho tới đêm giao thừa, vắng mặt Táo công, ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu. Ngày dựng cây nêu gọi là thượng nêu, và ngày 7 tháng giêng âm lịch, làm lễ hạ nêu.