Nhiều nghị sĩ đảng LND mặc quần short đến phòng họp của quốc hội bang Queensland lúc nửa đêm để bỏ phiếu /// Ảnh chụp màn hình của trang web abc.net.au
Nhiều nghị sĩ đảng LND mặc quần short đến phòng họp của quốc hội bang Queensland lúc nửa đêm để bỏ phiếu