Tìm hiểu xem các loại trợ cấp thất nghiệp hiện nay tại Úc

Phan Anh Khang
24/04/2017 13:07
0

Những người đang thất nghiệp có thể tiếp cận hệ thống an sinh xã hội của Chính phủ Úc nếu bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

NewsVietUc - Nếu đang tìm kiếm việc làm, mới bị mất việc làm, hoặc có nguy cơ bị mất việc làm, hiện có các dịch vụ sau đây để trợ giúp các bạn.

Newstart Allowance – Trợ cấp người đi tìm việc

jobseekers

Jobseekers - Một trang web được khuyến khích bởi chính phủ Úc dành cho người thất nghiệp.

Đây là loại trợ cấp thất nghiệp chính dành cho những người đang ở độ tuổi lao động. Tuy nhiên, loại trợ cấp này có một số điều kiện sau đây

- Người nộp phải chứng minh được là mình đang tìm một công việc toàn thời gian

- Phải tham dự các cuộc hẹn với công ty tuyển dụng

- và phải đáp ứng các yêu cầu nghĩa vụ chung (Mutual Obligation Requirements)

Thời gian chờ nhận trợ cấp là bao lâu?

waiting time vary from 2 weeks to 2 months

Thời gian chờ đợi có thể kéo dài từ 2 tuần cho đến 2 tháng sau khi nộp tất cả giấy tờ xin lãnh trợ cấp Newstart Allowance. Thời gian chờ phụ thuộc hoàn toàn vào Centrelink.

Được trợ cấp tối đa là bao nhiêu?

Newstart allowance can be up to $104 fornightly

Bạn có thể vừa đi làm vừa lãnh trợ cấp. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ làm một buổi trong tuần, bạn vẫn có thể lãnh trợ cấp từng phần.

Tiền trợ cấp tối đa sẽ là $104 trước thuế/2 tuần.

- Nếu thu nhập của bạn trong khoảng $104 - $254/2 tuần, mức cắt giảm trợ cấp sẽ là 50 xu trên mỗi đô la vượt quá mức $104.

- Nếu thu nhập của bạn trên $254, mức cắt giảm trợ cấp sẽ là $75 + 60 xu trên mỗi đô la vượt quá $254.

Ai đủ điều kiện nhận trợ cấp này?

Australian resident who have lived in the country for at least two-years are eligible

Công dân Úc đã sinh sống tại Úc được 2 năm sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp này. Tuy nhiên họ cần phải đáp ứng bài đánh giá về thu nhập và tài sản – income and assets tests, cũng như các yêu cầu nghĩa vụ chung (Mutual Obligation Requirements)

Work for the Dole là gì?

Work for the Dole

Work for the Dole

Chương trình Work for the Dole được thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng cho người tìm việc, cung cấp kinh nghiệm làm việc và giúp người lao động có khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần tham gia chương trình Work for the Dole trong 6 tháng để nhận được trợ cấp, đồng thời đáp ứng những điều khoản của yêu cầu nghĩa vụ chung (Mutual Obligation Requirements).

Nếu tôi không đáp ứng Mutual Obligation Requirements thì sao?

jobseekers

jobseekers

Trợ cấp Newstart có thể sẽ bị đình hoãn, nhưng một khi bạn liên lạc lại với công ty  tuyển dụng, lúc đó bạn có thể tiếp tục nhận trợ cấp.

Những loại trợ cấp thất nghiệp khác bao gồm:

- Youth Allowance – Trợ cấp thanh thiếu niên: dành cho những người làm việc toàn thời có độ tuổi từ 16 – 21 tuổi.

- Disability Support Pension - Trợ cấp cho người khuyết tật: dành cho người từ 16 tuổi đến độ tuổi hưu trí nhưng không thể làm việc do khuyết tật về thể chất, trí tuệ hoặc bị tâm thần.

Theo SBS

Phan Anh Khang
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận