Các tân học viên tại Hà Nội của Học bổng Chính phủ Australia.
Các tân học viên tại Hà Nội của Học bổng Chính phủ Australia.

[q]c

Trong số đó có 38 người là nữ và một người là người khuyết tật, phản ánh cam kết của Australia trong việc thúc đẩy cơ hội học tập cho những đối tượng này.