Những giá trị và nguyên tắc chung ở Úc

News Việt Úc
01/11/2015 13:25
0

Ðể duy trì một cộng đồng ổn định, hòa bình và phồn vinh, điều mong đợi là tất cả mọi người Úc có nguồn gốc khác nhau cùng tôn trọng những nguyên tắc và giá trị chung, là nền tảng cho xã hội Úc.

  Những giá trị này tạo nền tảng cho xã hội tự do và dân chủ Úc. Những giá trị đó là:
  • tôn trọng sự bình đẳng, nhân phẩm và tự do cá nhân
  • tự do ngôn luận
  • tự do tín ngưỡng và một chính phủ không thiên về một tôn giáo nào
  • tự do hội họp
  • ủng hộ nền dân chủ nghị viện và chế độ pháp trị
  • bình đẳng trước pháp luật
  • bình đẳng nam nữ
  • bình đẳng cơ hội
  • yêu chuộng hòa bình
  • tinh thần công bằng bao gồm lòng khoan dung, sự tôn trọng lẫn nhau, và sự cảm thông với những người khốn khổ.
Mặc dù ở nhiều nước khác cũng có, nhưng những giá trị và nguyên tắc này đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh riêng của nước Úc, được định hình và ngày càng hiện đại qua việc hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới tới định cư tại Úc. Tuy mỗi cá nhân có thể biểu lộ những giá trị đó dưới những hình thức khác nhau, nhưng nội dung vẫn chỉ là một. [caption id="attachment_2748" align="aligncenter" width="542"]Úc Hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới tới định cư tại Úc[/caption] Những cư dân đầu tiên của nước Úc là những người bản địa và người thuộc Quần đảo eo biển Torres. Họ có một nền văn hóa và những truyền thống vào hàng cổ xưa nhất trên thế giới. Những di dân đầu tiên phần lớn là từ nước Anh và Ái-nhĩ-lan tới, và di sản Ănglô-Xentic của họ đã và vẫn đang tiếp tục có ảnh hưởng lớn tới lịch sử, văn hóa và truyền thống chính trị của nước Úc. Tiếp đó là những làn sóng di dân từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Âu, tất cả đều đã có những đóng góp độc đáo riêng biệt cho nước Úc và lối sống Úc. [caption id="attachment_2749" align="aligncenter" width="474"]Úc Những cư dân đầu tiên của nước Úc là những người bản địa và người thuộc Quần đảo eo biển Torres[/caption] Tuy nhiên việc nhắc tới những giá trị và nguyên tắc nói trên không nhằm đòi hỏi mọi người phải đồng nhất và có cùng niềm tin. Thực vậy, việc tôn trọng mỗi cá nhân như một cá thể có quyền tự do suy nghĩ và quyền được ‘khác’ với mọi người lại chính là nền tảng xây dựng nền dân chủ Úc. Mục tiêu ở đây là giúp cho những người dân mới hiểu được những giá trị cơ bản đã góp phần xây dựng nên một xã hội ổn định nhưng năng động, gắn bó nhưng đa dạng. Ở Úc, người dân có rất nhiều quyền tự do. Tuy nhiên, khi hưởng những quyền tự do đó, mọi người cũng phải chấp hành luật pháp Úc, bộ luật đã được các chính phủ dân cử thực hiện nhằm duy trì một xã hội trật tự, tự do và an ninh.  

Những quyền tự do căn bản.

Tất cả mọi người dân Úc đều có quyền được hưởng một số các quyền tự do căn bản (trong phạm vi được pháp luật cho phép), bao gồm quyền được tự do và công khai phát biểu, quyền tham gia hội đoàn, quyền tổ chức hội họp, quyền thờ phượng một tôn giáo mình lựa chọn và quyền đi lại trên khắp nước Úc mà không bị giới hạn. [caption id="attachment_2750" align="aligncenter" width="512"]Úc Tất cả mọi người dân Úc đều có quyền được hưởng một số các quyền tự do căn bản[/caption]

Tôn trọng giá trị bình đẳng, nhân phẩm và tự do cá nhân.

Mọi người dân Úc đều được tự do và bình đẳng, và đòi hỏi phải tôn trọng nhân phẩm của người khác. Luật pháp Liên bang cấm sự kỳ thị vì lý do chủng tộc, giới tính, khuyết tật và tuổi tác trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chiểu theo Luật Kỳ thị Chủng tộc 1975 (Racial Discrimination Act 1975), Luật Kỳ thị Giới tính 1984 (Sex Discrimination Act 1984), Luật Kỳ thị Khuyết tật 1992 (Disability Discrimination Act 1992) và Luật Kỳ thị Tuổi tác 2004 (Age Discrimination Act 2004). Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội bình đẳng (Human Rights and Equal Opportunity Commission) là cơ quan có chức năng giải quyết các khiếu nại về những vụ vi phạm các luật kể trên. Nhân dân Úc không chấp nhận việc dùng bạo lực, đe dọa hoặc hạ nhục để giải quyết bất đồng trong xã hội. [caption id="attachment_2751" align="aligncenter" width="296"]Úc Luật Kỳ thị Chủng tộc 1975 (Racial Discrimination Act 1975)[/caption]  

Tài liệu trên hệ thống liên mạng

Ủy ban Nhân quyền và Cơ hội bình đẳng  

Tự do ngôn luận

Trong khuôn khổ luật pháp, mọi người dân Úc đều được tự do nói hoặc viết về những suy nghĩ của mình về chính phủ Úc hoặc về bất kỳ một đề tài gì hoặc một vấn đề xã hội nào, miễn là họ không gây nguy hiểm cho người khác, không đưa ra những luận điệu sai trái, hoặc không ngăn cản tự do ngôn luận của người khác. Nguyên tắc trên cũng áp dụng đối với báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác ở Úc. Người Úc được tự do phản đối những việc làm của chính phủ và được tự do tổ chức các chiến dịch vận động thay đổi pháp luật. Tự do ngôn luận cho phép người dân được bày tỏ ý kiến cá nhân và bàn thảo những ý nghĩ của mình. Luật pháp có những quy định bảo vệ thanh danh cá nhân chống lại những chi tiết sai lệch hoặc những lời vu khống. Luật pháp cũng có những quy định cấm những xách động gây thù hằn đối với người khác vì lý do văn hóa, sắc tộc hoặc nguồn gốc. [caption id="attachment_2752" align="aligncenter" width="447"]Úc Trong khuôn khổ luật pháp, mọi người dân Úc đều được tự do nói hoặc viết về những suy nghĩ của mình[/caption]  

Tự do tín ngưỡng và chính phủ không thiên vị tôn giáo

Mọi người Úc đều được tự do theo bất kỳ tôn giáo nào mình chọn, miễn sao việc thờ phượng không vi phạm luật pháp Úc. Người Úc cũng được tự do không theo một tôn giáo nào. Bài xích tôn giáo là điều không thể chấp nhận được ở xã hội Úc. Chính phủ Úc là một chính phủ không thiên vị tôn giáo - không có tôn giáo nào được coi là tôn giáo chính hay quốc đạo. Chính phủ đối xử với mọi công dân bằng sự bình đẳng bất kể họ theo tôn giáo nào. Luật lệ tôn giáo không có giá trị pháp lý tại Úc và chỉ có các luật được quốc hội ban hành mới có hiệu lực, ví dụ như khi giải quyết ly hôn. Một số tập quán tôn giáo hoặc tập tục văn hóa, như là song hôn (cùng một lúc kết hôn với hai người) là trái với luật pháp tại Úc. [caption id="attachment_2753" align="aligncenter" width="392"]Úc Mọi người Úc đều được tự do theo bất kỳ tôn giáo nào mình chọn[/caption]  

Tự do hội họp

Trong khuôn khổ luật pháp, người dân Úc được tự do hội họp và tự do phản đối chính phủ hoặc một tổ chức nào đó miễn sao việc phản đối không gây bạo động và không gây thiệt hại tài sản hoặc thương tích cho bất cứ ai. Quyền tự do hội họp bao gồm cả quyền tự do gia nhập hoặc không gia nhập một tổ chức hoặc một nhóm nào, với điều kiện tổ chức hoặc nhóm đó phải hợp pháp. Những tổ chức và nhóm như thế có thể là các chính đảng, các tổ chức công đoàn và các hội đoàn. [caption id="attachment_2754" align="aligncenter" width="638"]Úc Trong khuôn khổ luật pháp, người dân Úc được tự do hội họp và tự do phản đối chính phủ[/caption]

Ủng hộ nền dân chủ nghị viện và chế độ pháp trị

Úc là nước có nền dân chủ nghị viện, điều đó có nghĩa là công dân Úc được tham gia vào việc điều hành đất nước và lựa chọn người đại diện cho xã hội Úc. Chính phủ phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước toàn dân. Quốc hội do dân bầu ra là cơ quan duy nhất có thể làm luật hoặc phân quyền làm luật. Mọi người dân Úc đều phải chấp hành luật pháp do chính phủ quy định. Mặt khác tất cả mọi người dân Úc đều được chế độ pháp trị bảo vệ, nghĩa là không ai được quyền ‘ở trên pháp luật’, ngay cả khi họ là người nắm vị trí quyền lực, thí dụ như các chính trị gia hoặc cảnh sát.

Bình đẳng trước pháp luật

Mọi người dân Úc đều bình đẳng trước pháp luật, nghĩa là không ai bị đối xử khác biệt vì lý do chủng tộc, sắc tộc hay nguồn gốc; vì tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân hay khuyết tật; hoặc vì quan điểm chính trị hay tín ngưỡng. Các cơ quan chính phủ và các tòa án độc lập phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Ðược đối xử bình đẳng có nghĩa là mọi người được tuyển dụng hoặc thăng thưởng dựa trên căn bản khả năng chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm, chứ không phải vì nguồn gốc văn hóa hay quan điểm chính trị. Ðiều đó cũng có nghĩa là không ai có thể bị từ chối việc phục vụ tại các cửa tiệm, khách sạn hoặc các nơi cung cấp dịch vụ vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính hoặc tình trạng hôn nhân. [caption id="attachment_2755" align="aligncenter" width="633"]Úc Mọi người dân Úc đều bình đẳng trước pháp luật[/caption]

Bình đẳng nam nữ

Nam giới và phụ nữ ở Úc có quyền bình đẳng. Nam giới và phụ nữ đều được bình đẳng về việc làm và nghề nghiệp. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể phục vụ trong quân đội, và đều có thể nắm giữ các địa vị trong chính phủ. [caption id="attachment_2756" align="aligncenter" width="411"]Úc Nam giới và phụ nữ ở Úc có quyền bình đẳng[/caption]  

Bình đẳng về cơ hội và tinh thần công bằng

Người Úc đánh giá cao sự bình đẳng về cơ hội, thường được gọi là sự công bằng (‘fair go’). Ðiều đó có nghĩa là những thành đạt trong cuộc đời của một người là kết quả của tài năng, công việc, nỗ lực bản thân, chứ không phải vì là con ông, cháu cha hoặc được ưu đãi. Người Úc có tinh thần công bằng bao gồm sự tôn trọng lẫn nhau, lòng khoan dung và sự bình đẳng. Ðiều này không có nghĩa là ai cũng giống ai và mọi người đều giàu hoặc nghèo như nhau.  Mục tiêu ở đây là để đảm bảo không có sự phân biệt giai cấp cố hữu trong xã hội Úc.  

Yêu chuộng hòa bình

Người Úc tự hào đất nước mình là một xã hội an bình. Họ quan niệm sự thay đổi chỉ nên diễn ra qua việc thảo luận, thuyết phục bằng sự hòa hoãn, và thông qua tiến trình dân chủ. Họ không chấp nhận việc dùng bạo lực để buộc một người nào đó thay đổi chính kiến hoặc thay đổi luật pháp. Ngoài việc tôn trọng những giá trị nêu trên, người Úc còn theo đuổi những vấn đề có lợi ích chung và có sự cảm thông đối với những người khốn khổ. Tinh thần cộng đồng ở Úc rất cao và người Úc luôn hướng tới việc cải thiện và nâng cao xã hội mà họ đang sống. Rất nhiều người Úc đóng góp cho cộng đồng trong đời sống hàng ngày của họ. Họ có thể thể hiện sự đóng góp qua việc chăm sóc môi trường, góp tay giúp đỡ và cùng chung lưng đấu cật trong những lúc cần thiết vì những vấn đề có lợi ích chung. Nước Úc có truyền thống ‘tương thân tương trợ’(‘mateship’) mạnh mẽ, mọi người tự nguyện giúp đỡ người khác, nhất là những người đang gặp khó khăn. Người giúp đỡ thường là một người bạn, nhưng cũng có thể là vợ hay chồng, người bạn đời, anh chị em ruột hay con cái. Người giúp đỡ cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ. Người Úc còn có truyền thống mạnh mẽ về tinh thần phục vụ cộng đồng và làm việc thiện nguyện. Những giá trị nêu trên đã được nhân dân Úc đề cao và bàn luận trong nhiều năm qua. Những giá trị đó cũng đã giúp cho nước Úc đón nhận và hội nhập thành công hàng triệu di dân thuộc nhiều sắc dân với truyền thống văn hóa khác nhau. Nền văn hóa đa dạng của Úc là một sức mạnh để xây dựng một xã hội năng động. Trong khuôn khổ pháp luật Úc, tất cả mọi người dân Úc đều có quyền phô trương văn hóa và bày tỏ niềm tin của mình. Tuy nhiên cùng một lúc, mọi người dân Úc đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành với nước Úc – pháp luật Úc, các giá trị văn hóa Úc và nhân dân Úc. Annie Nguyen - Theo Immi
News Việt Úc
0 điểm/0 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận