yêu cầu công khai

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về yêu cầu công khai

Giáo viên ở Sài Gòn căng băng rôn yêu cầu hiệu trưởng minh bạch tài chính

00:31 15/05/2018

Để xảy ra tình trạng bức xúc về tài chính trong thời gian dài, hiệu trưởng THPT Trần Quang Khải bị đình chỉ công tác.