xuất nhập cảnh Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về xuất nhập cảnh Úc

Khi đang giữ visa chờ có thể xuất nhập cảnh Úc không?

09:53 09/08/2018

Visa chờ là loại visa được tự động cấp cho đương đơn trong khi đang chờ đợi Bộ Nội Vụ Úc xét duyệt một loại visa khác.