xuất khẩu

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về xuất khẩu

Chính phủ Úc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xuất khẩu

09:10 07/05/2019

Chính phủ Liên Đảng đã đưa ra gói chương trình hỗ trợ trị giá 12 triệu đô la Úc nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên khắp cả nước hiện thực hóa giấc mơ xuất khẩu.