xin visa Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về xin visa Úc

Số lượng thư mời xin visa thường trú tại Úc giảm mạnh trong tháng 4/2019

09:37 04/06/2019

Số lượng thư mời từ Bộ Nội vụ Úc đã giảm mạnh đối với những đương đơn hy vọng được nộp đơn xin visa thường trú tại Úc.