visa Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về visa Úc

5 cập nhật mới về di trú Úc sau cuộc bầu cử liên bang

13:20 11/06/2019

Cuộc bầu cử liên bang Úc đã đi qua với chiến thắng thuộc về Liên đảng trong ba năm tiếp theo, dưới đây là một số cập nhật về di trú Úc: