visa Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về visa Úc

Cập nhật mới nhất về chỉ tiêu số lượng visa định cư Úc năm 2019 – 2020

11:59 28/03/2019

Chương trình xét duyệt di cư được tái thiết lập hàng năm, thiết kế và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế – xã hội.