Visa tỵ nạn

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Visa tỵ nạn

Di trú Úc: Ai được cấp visa tỵ nạn?

14:35 03/12/2017

Đã có nhiều lời rỉ tai, mách bảo trong các cộng đồng rằng visa tỵ nạn có thể xem là một phương cách cuối cùng để xin thường trú Úc chỉ với lời khai đơn giản rằng mình không thể về quê nhà vì bị đàn áp. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy!