visa 457

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về visa 457

Chi trả 20.000 AUD và bạn có thể đưa bố mẹ đến Úc sống trong 10 năm với loại visa mới

15:12 16/04/2018

Khoảng 15.000 người mỗi năm sẽ có thể trả $20.000 AUD để đưa cha mẹ mình đến Úc sống cùng mình trong một thập kỷ bởi sẽ có 15.000 visa mới được cấp, đây là thông báo về vấn đề nhập cư mới nhất của Chính phủ Turnbull, SBS News tiết lộ.