Việt Nam

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Việt Nam

FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một 'tỷ phú USD' dỏm

17:01 11/04/2018

Người đàn ông quốc tịch Mỹ mang hai tờ hối phiếu hơn 5,1 tỷ USD đến Cần Thơ để đầu tư, bị nhiều người tố cáo lừa đảo.