tư vấn

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về tư vấn

Chuỗi sự kiện Livestream ' Hành trang đến với xứ sở chuột túi '

07:22 18/03/2017

Sau buổi Livestream lần 1 & 2 thành công tốt đẹp của Rightway Education, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều câu hỏi của những độc giả xa gần thắc mắc về các vấn đề du học và di trú...

Cách kiểm tra xem ai có thể tư vấn luật di trú tại Úc?

20:23 21/02/2017

Hiện tại, có khá nhiều trung tâm hay công ty thậm chí là cá nhân đứng ra nhận các hồ sơ làm về di trú Úc cho người Việt hiện đang sinh sống tại Việt nam và Úc. Nhưng làm sao để biết được người hay công ty đó có được luật pháp Úc công nhận là chuyên viên tư vấn luật di trú hay không?