trông keo kiệt hơn

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về trông keo kiệt hơn

Thanh toán điện tử khiến người dùng trông keo kiệt hơn

13:50 13/06/2018

Nghiên cứu mới cho thấy người dùng thanh toán điện tử có xu hướng trả tới từng phần tiền nhỏ, khiến họ trông keo kiệt trong mắt người khác.