trái cây nhập khẩu

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về trái cây nhập khẩu

Trái cây, sữa Úc ồ ạt vào Việt Nam

12:31 12/06/2019

4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu trái cây, sữa của Australia vào Việt Nam tăng đột biến.