thủy cung ở australia

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thủy cung ở australia

Cá mập ở thủy cung Australia giúp phát hiện sát nhân

13:30 10/07/2018

Sau khi được đưa vào khu vui chơi, con cá mập trở nên cáu kỉnh, đâm vào cửa kính và nôn ra bộ phận cơ thể người.