thương hiệu nội thất nổi tiếng của Thuỵ Điển

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thương hiệu nội thất nổi tiếng của Thuỵ Điển

IKEA - thương hiệu nội thất nổi tiếng của Thuỵ Điển sắp đến Việt Nam!

10:14 15/10/2017

Thông tin này đã được chuyên trang kinh tế Bloomberg xác nhận. Cụ thể, Việt Nam sẽ là đất nước tiếp theo mà thương hiệu nội thất nổi tiếng của Thuỵ Điển này nhắm tới.