thủ khoa đại học

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thủ khoa đại học

Hòa Bình, Lạng Sơn có nhiều thủ khoa trường quân đội

06:58 10/08/2018

Trong 12 trường quân đội ở phía Bắc, 8 trường có thủ khoa và á khoa đầu vào là thí sinh tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn.