thu hồi sạc iPhone

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thu hồi sạc iPhone

Úc: Apple thu hồi khẩn cấp sạc iPhone, Macbook có nguy cơ giật điện

08:33 07/05/2019

Một số bộ sạc iPhone, iPad và Macbook đang bị thu hồi tại Úc sau khi một số khách hàng bị điện giật.