thu hồi quốc tịch Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thu hồi quốc tịch Úc

Úc: Sử dụng giấy phép lái xe giả, tài xế nhập cư bị tước quốc tịch

08:30 08/06/2019

Một người nhập cư đã sử dụng giấy phép giả cấp ở nước ngoài để thi lấy bằng lái xe Úc. Khi bị phát hiện, anh ta đã bị tước Quốc tịch.