thời gian nghỉ ngơi

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thời gian nghỉ ngơi

Cầu thủ cần nghỉ ngơi bao lâu sau mỗi trận đấu

08:55 29/08/2018

Các chuyên gia chỉ ra sau mỗi trận đấu, cầu thủ cần nghỉ 72 giờ mới hồi phục hoàn toàn thể lực và tinh thần.