thời gian làm việc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thời gian làm việc

Úc: Đảng Xanh đề xuất giảm giờ làm còn 4 ngày mỗi tuần

14:26 16/03/2017

Lãnh đạo đảng Xanh Richard Di Natale đang kêu gọi một cuộc tranh luận quốc gia về thời gian làm việc, với đề xuất giảm giờ làm xuống còn 4 ngày trong tuần, hoặc làm 6 tiếng mỗi ngày.