Thịt mát ở Việt Nam

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Thịt mát ở Việt Nam

Thịt mát ở Việt Nam có tiêu chuẩn chất lượng thế nào?

09:17 10/08/2018

Thịt mát trong quá trình vận chuyển, bày bán được yêu cầu bảo quản trong điều kiện nhiệt độ từ 0oC đến 4oC.