thẻ giao thông ở Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về thẻ giao thông ở Úc

Cách sử dụng các loại vé thẻ giao thông đi lại ở Úc tiết kiệm nhất

12:26 13/06/2018

Tìm hiểu sự khác nhau các loại thẻ giao thông ở thành phố Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Perth nước Úc, cách tiết kiệm vé xe chi phí đi lại ở Úc.