sống độc lập

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về sống độc lập

Tâm sự: Góc khuất ở nhờ nhà người thân khi du học

08:59 07/12/2017

Nhiều bạn trẻ du học Mỹ muốn ở nhờ gia đình người thân. Việc này có thể giúp họ thời gian hòa nhập ban đầu nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập.