Sơn tùng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Sơn tùng

"Bóng gió" nói MV của Sơn Tùng là sản phẩm copy, Rocker Nguyễn hứng trọn rổ "gạch đá"

11:53 12/05/2018

Sau Đạt-G, đến lượt Rocker Nguyễn "bóng gió" nói MV "Chạy ngay đi" là hàng copy lộ liễu Rocker Nguyễn cho rằng MV "Chạy ngay đi" mới ra mắt của Sơn Tùng M-TP chỉ là sản phẩm copy từ một sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc.