số lượng visa định cư Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về số lượng visa định cư Úc

Cập nhật mới nhất về chỉ tiêu số lượng visa định cư Úc năm 2019 – 2020

11:59 28/03/2019

Chương trình xét duyệt di cư được tái thiết lập hàng năm, thiết kế và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế – xã hội.