rò rỉ thông tin cá nhân

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về rò rỉ thông tin cá nhân

Hàng triệu người dùng Instagram bị rò rỉ thông tin cá nhân, đa phần là người nổi tiếng

08:58 23/05/2019

Hiện tại, Instagram đang xem xét vấn đề để tìm hiểu xem dữ liệu của 49 triệu người dùng đến từ đâu và tại sao chúng lại bị rò rỉ công khai.