Pokémon

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Pokémon

11 trứng phục sinh cưng muốn xỉu của Pokémon DETECTIVE PIKACHU

09:46 14/05/2019

Có lẽ nhiều mọt phim cũng không thể phát hiện được những chi tiết ẩn giấu tài tình được cài cắm trong "Detective Pikachu" nhiều như thế này đâu!