phục hồi sau trận đấu

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về phục hồi sau trận đấu

Cầu thủ cần nghỉ ngơi bao lâu sau mỗi trận đấu

08:55 29/08/2018

Các chuyên gia chỉ ra sau mỗi trận đấu, cầu thủ cần nghỉ 72 giờ mới hồi phục hoàn toàn thể lực và tinh thần.