phát triển hạ tầng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về phát triển hạ tầng

Chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam 30 triệu đô la để quản lý thông tin đầu tư xây dựng giao thông

09:58 13/07/2019

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (TCQM – Bộ GTVT) đã khởi động dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hệ thống quản lý thông tin đầu tư xây dựng ngành GTVT. Dự án được Chính phủ Úc tài trợ cho Chính phủ Việt Nam 30 triệu đô la Úc để triển khai.