nộp visa định cư tại Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về nộp visa định cư tại Úc

21 ngành nghề được cộng thêm 5 điểm khi nộp visa định cư tại Úc

12:58 21/08/2018

Nếu bằng cấp của bạn nằm trong danh sách 21 ngành nghề dưới đây, bạn đương nhiên được cộng thêm 5 điểm cho hồ sơ xin định cư Úc diện tay nghề. Chủ trương này nhằm mục địch thu hút thêm nhân tài của nhóm ngành khoa học kỹ thuật làm việc và định cư ở lại Úc.