nhận giải cánh diều vàng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về nhận giải cánh diều vàng

Nhã Phương bật khóc khi nhận Cánh Diều Vàng

16:53 16/04/2018

Diễn viên chia sẻ giải thưởng là "phao cứu sinh" với cô trong thời điểm cuộc sống gặp nhiều khó khăn.