nhắc nhở người nhà

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về nhắc nhở người nhà

Nhắc để xe vào nơi quy định, nữ bác sĩ bị đánh gãy răng

20:42 12/06/2018

Thấy ôtô của người nhà bệnh nhân chắn cửa Khoa, bác sĩ bệnh viện huyện An Dương (Hải Phòng) nhắc liền bị xông vào đánh.