nhã phương

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về nhã phương

Nhã Phương bật khóc khi nhận Cánh Diều Vàng

16:53 16/04/2018

Diễn viên chia sẻ giải thưởng là "phao cứu sinh" với cô trong thời điểm cuộc sống gặp nhiều khó khăn.