Nguyễn Thành Nam,

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Nguyễn Thành Nam,

Hai người Việt được đề cử vinh danh tại Giải thưởng Viễn thông Châu Á

08:02 06/04/2019

Ông Nguyễn Thành Nam, CEO Mytel và ông Trần Văn Bằng, CEO Telemor của Viettel là 2 trong số 7 người được đề cử vinh danh.