người nhập cư

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về người nhập cư

Quy định visa mới: Người nhập cư Úc phải sống tại khu vực nông thôn

08:08 16/05/2018

Những người nhập cư đến Úc theo diện regional-sponsored visa sẽ buộc phải ở lại tại khu vực nông thôn theo một chính sách mới đang được Chính phủ liên bang xem xét.