mua sắm

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về mua sắm

Khi đi mua sắm, cần tuyệt đối cảnh giác với những cú lừa mang tên "bao bì"

09:42 15/05/2019

Bao bì sản phẩm giống như một trò thôi miên, không tỉnh táo là bạn sẽ bị mắc lừa.