mạng xã hội

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về mạng xã hội

Taobao giờ bán cả likes, follower ảo và review 5 sao trên MXH hoặc Google Maps

12:04 12/03/2019

Ngoài những món hàng độc dị chẳng đâu có, Taobao giờ còn công khai bán cả likes và follower ảo.