Lời khuyên của Richard Branson

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Lời khuyên của Richard Branson

Lời khuyên của Richard Branson cho bất kỳ ai làm sếp: Đánh máy và ngồi yên ít thôi!

09:11 28/08/2018

Nếu những nhà quản lý này chịu di chuyển và giao tiếp, thay vì đánh máy và ngồi yên, họ đã có thể giải quyết các vấn đề này một cách dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm cho họ cả thời gian và công sức.