làm hoa hậu

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về làm hoa hậu

H'Hen Niê: "Mọi người lầm tưởng cứ thành Hoa hậu là có cục tiền từ trên trời rơi xuống"

09:18 09/07/2018

"Hoa hậu hay bất cứ nghề nào, làm thì có tiền, không làm thì không có" - H'Hen Niê chia sẻ.