không tuân thủ tín hiệu đèn đường

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về không tuân thủ tín hiệu đèn đường

Cảnh sát Úc sẽ thẳng tay phạt nặng những người sang đường ẩu

10:29 30/08/2018

Theo đó, tiền phạt đối với việc sang đường ẩu là $75, còn đối với người đi xe đạp, tiền phạt từ $112 đến $448.