không có mạng xã hội

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về không có mạng xã hội

Giới trẻ Trung Quốc sống sót thế nào khi không có Google, Youtube và Facebook?

17:25 19/03/2017

Hẳn là bạn nào cũng biết chính quyền Trung Quốc vô cùng “dân chủ” và rất quan tâm đến giới trẻ. Để đảm bảo giới trẻ có những nhận thức đúng đắn về chính quyền, không bị đầu đọc bởi những “phần tử phản động chống phá”, Trung Quốc cấm hoàn toàn những dịch vụ tìm kiếm và mạng xã hội quốc tế như Google (Cấm luôn cả Youtube, Gmail), Facebook, Twitter (Chả hiểu sao Medium thần thánh cũng bị cấm nốt).