khai tử sạc không dây

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về khai tử sạc không dây

Không đạt tiêu chuẩn, Apple khai tử sạc không dây AirPower

08:14 31/03/2019

Apple vừa thông báo hủy bỏ sản phẩm sạc không dây AirPower do những khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn riêng của mình.