Jack Ma

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Jack Ma

Đừng đổ lỗi tại định mệnh, định mệnh là khi con người biết rằng mình thua kém mà không chịu nỗ lực để thay đổi

13:17 07/07/2018

Jack Ma cho rằng điều đáng sợ không phải là khoảng cách, mà là anh không biết có khoảng cách.