iphone mạ vàng

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về iphone mạ vàng

iPhone X mạ vàng 24K xuất hiện ở Việt Nam

19:32 08/01/2018

Số tiền bỏ ra đắt hơn iPhone X thông thường 9 đến 15 triệu đồng, lên tới khoảng 40 - 50 triệu đồng.