hồ sơ bảo lãnh

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về hồ sơ bảo lãnh

Khi nộp hồ sơ bảo lãnh bạn đời tại Úc, cần lưu ý những điều gì?

08:56 28/08/2018

Theo đó, Bộ Di trú Úc không yêu cầu người bảo lãnh phải thỏa mãn yêu cầu nhất định nào về tài chính.