Hà Nội phố

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về Hà Nội phố

Em ơi, Hà Nội phố’ – nỗi khắc khoải theo Phan Vũ hơn 40 năm

13:45 25/04/2018

Ngoài 90 tuổi, nhà thơ khao khát được trở lại thủ đô, nơi có mùi hoa sữa, hoàng lan và phụ nữ đẹp.